Disclaimer

Pincode Telenet BV (PTI) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30215317.

 

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website heeft PTI met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. PTI kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan PTI niet instaan. PTI verstrekt op deze website informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling wijzigingen aan te brengen.

 

Links naar sites van derden

Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. PTI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s of voor de op deze sites als download aangeboden software.

 

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van PTI worden gebruikt, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft.