Selecteer een pagina
Home » Vacatures » Software Tester
de digitale werkbon is gebruiksvriendelijk

Software Tester

Ben jij deze gedreven en kritische Tester? Ga je gefocust en zorgvuldig te werk, denk je na over de wensen en behoeften van de klant en werk je graag in doelgerichte Scrum Teams?

Note: For English click here

de digitale werkbon is gebruiksvriendelijk

Als jij een water- en energieaansluiting hebt in je huis, heb jij met PTI te maken. Van het verwerken van data tot de digitale planning en aansturing van de buitendienst: PTI levert al meer dan twee decennia de tools voor vrijwel alle grote water- en energiebedrijven. In verband met de grote energietransitie is PTI ook in transitie en daarom zijn wij op zoek naar een gedreven Software Test Engineer voor ons gloednieuwe platform Planning Suite.

de digitale werkbon is gebruiksvriendelijk

Wat ga je doen?

 • Samen met je team, met daarin een Product Owner en Developers, denk je dagelijks mee over de impact van nieuwe functionaliteiten, de testaanpak, prioriteer je taken en maak je de planning;
 • Je gaat je bezighouden met het onderhouden en uitvoeren van functionele testen. Daarnaast verwachten wij dat je zelfstandig testgevallen en testscenario’s opstelt;
 • Je gaat werken aan automatische regressietesten;
 • Je neemt een actieve houding aan om de testmethode en -technieken te verbeteren.

Wat vragen we van jou?

  Tussen de 3 – 5 jaar ervaring als Software Tester;

  Je bent minimaal 32 – 40 uur per week beschikbaar;

  Minimaal HBO werk -en denkniveau in de richting van Informatica;

  Aantoonbare interesse in ICT;

  Goede kennis en toepassing van Nederlands en Engels in woord en geschrift;

  Communicatieve en sociale vaardigheden;

  Analytisch en oplossend vermogen, proactief en assertief in optreden;

  Kennis van en ervaring met diverse testcertificeringen als Tmap en/of ISTQB;

  Ervaring met het testen van API’s en Webservices;

  Ervaring met de testtool Postman (en Cypress is een pré);

  Ervaring met de tools: Jira, Confluence en Git is een pré;

  Een duidelijk beeld hoe je testscripts opzet;

  Hoe een OTAP-straat werkt in een Agile omgeving;

  Basiskennis van databases en ervaring met SQL (Select, Insert, Update, Delete).

Daarnaast stel je de eis aan jezelf om:

  Het kwalitatieve resultaat ook onder werkdruk te behalen;

  Het beste uit jezelf te halen en de organisatie te verbeteren;

  Met begrip voor de wens van de klant en de gebruiker te communiceren;

  Snel en zelfstandig aan projecten te werken, zonder je teamplayer mentaliteit te verliezen.

“Ik werk bij een bedrijf waar heel Nederland mee te maken heeft maar het zelf niet weet.”

Wat bieden wij?

Allereerst bieden wij een uitdagende functie binnen onze zelfsturende teams in een dynamische, actiegerichte werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief en realisatie van eigen ideeën. Daarnaast bieden wij onder andere:

de digitale werkbon is gebruiksvriendelijk
 • Gevarieerde werkzaamheden voor diverse klanten;
 • Een fulltime (40 uur p.w.) bruto maandsalaris tussen de € 3.600 – € 4.000, afhankelijk van je relevante werkervaring;
 • Opleidingen om jezelf nog beter te ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel gebied;
 • 24 verlofdagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband;
 • Laptop van de zaak;
 • Een mooi kantoor om in te werken, inclusief goede (Nespresso) koffie, bedrijfsrestaurant en E-Sports Game Arena;
 • Thuiswerkregeling die het mogelijk maakt om thuis te werken (60:40 verhouding);
 • Flexibele werktijden;
 • Internetvergoeding ter hoogte van € 20,- netto per maand;
 • Netto reiskostenvergoeding ter hoogte van € 0,19 per gereisde km;
 • Collectieve pensioenregeling;
 • Mogelijkheid tot deelname aan een goede collectieve zorgverzekering;
 • Mogelijkheid tot een persoonlijke mentor binnen het bedrijf;
 • Een goed verzorgde lunch in een gezellige werkomgeving met leuke collega’s;
 • Bier (ook 0.0%), wijn en chips op vrijdagmiddag;
 • Actieve Personeelsvereniging;
 • Een aantal keer per jaar informeel samen de schouders te zetten onder activiteiten voor goede doelen zoals ‘Spieren voor Spieren’.
de digitale werkbon is gebruiksvriendelijk

Nog even iets over je nieuwe team:

In het jonge en gedreven testteam zitten Test Engineers met de meest uiteenlopende achtergronden. Je wordt warm ontvangen en wij nemen de tijd om je in te werken. Binnen de informele sfeer wordt humor gewaardeerd. Het team is open en je mening wordt serieus genomen. Met een Team Lead die vanuit het team is gegroeid heb je een goed klankbord/ mentor die je bijstaat wanneer nodig. Met Developers, Accountmanagers en Product Owners op dezelfde werkvloer is snel schakelen en korte lijntjes mogelijk. In sprints van twee weken werk je toe naar het opleveren van een of meerdere producten volgens de OTAP. Door de vele producten en het nieuwe platform is het werk afwisselend en uitdagend.

Enthousiast?

Spreekt deze vacature je aan en werk je graag mee aan onze uitdagende transitie? Stuur dan je CV en motivatie naar kandidaten@pti.nl ter attentie van Casper Duin (HR-Adviseur). Indien je vragen hebt over de vacature of de sollicitatieprocedure, stuur deze dan ook naar hetzelfde mailadres.

Wij kijken uit naar een eerste kennismaking!

Delen:

de digitale werkbon is gebruiksvriendelijk

Software Tester

Are you a driven and critical Software Tester? Do you work in a focused and careful manner? Do you think about the wishes and needs of the customer and do prefer to work in goal-oriented Scrum Teams?

de digitale werkbon is gebruiksvriendelijk

You might not know it, but if you have a water and energy connection in your house, you are dealing with PTI. From processing data to digital planning and managing the field service: PTI has been providing tools for almost all large water and energy companies for more than two decades. PTI is in transition, just like the major energy transition. That is why we are looking for a driven Software Tester for our brand new Planning Suite platform.

de digitale werkbon is gebruiksvriendelijk

What will you be doing?

 • Your team consists of a Product Owner and Developers. Together you will think about the impact of new functionalities, the test approach, prioritise tasks and make a planning;
 • You will be involved in the maintenance and execution of functional tests. In addition, we expect you to independently draw up test cases and test scenarios;
 • You will work on automatic regression tests;
 • You have an active attitude towards improving the test method and techniques.

What do we ask from you?

  Between 3 and 5 years of experience as a Software Tester;

  You are available at least 32 – 40 hours per week;

  Minimum of HBO (University of Applied Science) work and thinking level in the direction of Informatics;

  Proven interest in ICT;

  Good knowledge and application of English in word and writing;

  Communicative and social skills;

  Analytical and problem solving abilities, proactive and assertive in action;

  Knowledge of and experience with various test certifications such as Tmap and/or ISTQB;

  Experience with testing APIs and Web services;

  Experience with the test tool Postman (and Cypress is a plus);

  Experience with the tools: Jira, Confluence and Git is a plus;

  A clear view on how to set up test scripts;

  How an OTAP street works in an Agile environment;

  Basic knowledge of databases and experience with SQL (Select, Insert, Update, Delete).

In addition, you always aim to:

  Achieve qualitative results even under pressure;

  Get the most out of yourself and improve the organisation;

  Communicate with understanding for the wishes of the customer and the user;

  Work on projects quickly and independently, without losing your team player mentality.

“I work for a company that affects the whole of the Netherlands but nobody knows it.”

What do we offer?

First of all, we offer a challenging position within our self-managing teams in a dynamic, action-oriented work environment. There is room for initiatives and realisation of your ideas. In addition we offer among other things:

de digitale werkbon is gebruiksvriendelijk
 • Varied work for various customers;
 • A full-time (40 hours p.w.) gross monthly salary between € 3.600 – € 4.000, depending on your relevant work experience;
 • Training to develop yourself both personally and professionally;
 • 24 vacation days per year based on fulltime employment;
 • Laptop;
 • A nice office to work in, including good (Nespresso) coffee, company restaurant and E-Sports Game Arena;
 • Working from home arrangements which makes it possible to work from home (60:40 ratio);
 • Flexible working hours;
 • Internet allowance in the amount of € 20,- net per month;
 • Net travel allowance of € 0.19 per km travelled;
 • Collective pension regulation;
 • Possibility to participate in a good collective health insurance;
 • Possibility of a personal mentor within the company;
 • A well-cared-for lunch in a pleasant working environment with nice colleagues;
 • Beer (also 0.0%), wine and chips on Friday afternoons;
 • Active Staff Association;
 • Several times a year, informally working together on activities for charities such as ‘Spieren voor Spieren’.
de digitale werkbon is gebruiksvriendelijk

A word about your new team:

Our young and driven test team consists of Software Testers with the most diverse backgrounds. You will receive a warm welcome and we will take the time to train you. Within the informal atmosphere, humor is appreciated. Your opinion is taken seriously. Your Team Lead is a good mentor who assists you when needed. With Developers, Account Managers and Product Owners all on the same work floor, fast switching and short lines of communication are possible. In two-week sprints, you work towards delivering one or more products according to OTAP. The many products and the new platform make the work varied and challenging.

Excited?

Does this vacancy appeal to you and would you like to contribute to our challenging transition? Send your CV and motivation to kandidaten@pti.nl  for the attention of Casper Duin (HR Advisor). If you have any questions about the vacancy or the application procedure, please send them to the same e-mail address.

We look forward to getting to know you!

Share:

Contact

Adres
Korenmolenlaan 1C
3447 GG Woerden

Bel ons gerust!
0348 - 466888